Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δημιουργία facebook group για τον Σύλλογο

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Η Διοίκηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, δημιούργησε ένα χώρο όπου μπορούν όλοι οι γονείς του σχολείου να μπουν, να προτείνουν τις ιδέες τους, να καταγράψουν τους προβληματισμούς τους και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου. Ο σύνδεσμος του γκρουπ είναι: https://www.facebook.com/groups/syllogosgoneonnp.

Το γκρουπ ειναι κλειστό απευθύνεται μόνο στους γονείς του συλλόγου και όλες οι πληροφορίες παραμένουν σε αυτό.