Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Θέματα που συζητήθηκαν στην συνάντηση (30/03/2021)

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως την σύνταξη και τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στις επιστολές προς το δήμο και πιθανούς χορηγους.