Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Θέματα που συζητήθηκαν στην συνάντηση (06/04/2021)

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

α) Επιστολή προς του γονείς

β) Επικοινωνία με τη Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου

γ) Παρουσίασή την ιστοσελίδας

δ) Απόφαση σύνταξη επιστολής προς τον υπεύθυνο πρωτοβάθμιας, κο. Λούπη για το το ζήτημα με τα δέντρα δεν έχει επιλυθεί.

ε) Σύνταξη επιστολής για εθελοντές

ζ) Συζήτηση για επόμενες δράσεις