Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Θέματα που συζητήθηκαν στην συνάντηση (21/10/2021)

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής: 

1) Απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς.

2) Προτάσεις και σχεδιασμός για τη νέα χρονιά.

3)Προγραμματισμός εβδομαδιαίας συνάντησης.