Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εισαγωγή στο σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα & δασκάλου – Σοφία Κλώτσα (10/05/2021)

Αγαπητά μέλη,

Αρχίζουμε μια σειρά δράσεων με στόχο την ευζωία τόσο των γονιών, όσο και των παιδιών μας.

Η Εκπαίδευση του Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ), ή Parent Effectiveness Training (PET ) όπως είναι γνωστό παγκοσμίως, έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα πρότυπο μοντέλο επικοινωνίας και απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές με τα παιδιά μας τόσο το καλύτερο για αυτά και για τη σχέση μας μαζί τους. Οι τεχνικές επικοινωνίας που μαθαίνουμε επίσης βοηθάνε σε όλες μας τις σχέσεις-προσωπικές, επαγγελματικές-αλλά ιδιαίτερα με τα παιδιά μας.

Στο σεμινάριο θα δούμε συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, που μας επιτρέπουν να επηρεάσουμε θετικά τη συμπεριφορά των άλλων, και ειδικότερα των παιδιών μας.  Kάποιες από αυτές τις δεξιότητες είναι: η Ενεργητική Ακρόαση, το Μήνυμα-Εγώ, η Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων Win-Winώστε και οι δύο πλευρές να νιώθουν ικανοποιημένες.  Βλέπουμε δηλ. πως να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, πως να ενισχύσουμε τη σχέση μας μαζί τους, πως να τους επικοινωνούμε πως να λύνουμε τις διαφορές μας μαζί τους με τρόπο που να είναι και οι δύο πλευρές ευχαριστημένες, και πως να τους περάσουμε τις αξίες μας.

Μαθαίνουμε επίσης πως να αναθρέψουμε τα παιδιά μας με τρόπο που θα προάγει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας, της αυτονομίας, της αυτοπειθαρχίας, της συνεργασίας, και του κοινωνικού ενδιαφέροντος, δηλαδή ευτυχισμένα παιδιά

Οι τεχνικές αφορούνε και Δάσκαλο-Παιδί, όχι μόνο Γονέα-Παιδί, γι’ αυτό υπάρχει και το αντίστοιχο σεμινάριο του Αποτελεσματικού Δασκάλου.

Σοφία Κλώτσα

Counseling & Family Psychologist, Life & Business Coach, International Author & Speaker

M.S. in Counseling Psychology & Family Therapy, LaVerne University

M.S. in Communications & M.B.A. in Leadership, BOSTON University

Certified MBTI Personality and Career Counselor, MBTI

Certified Parent & Teacher Effectiveness Trainer (PET & TET), GORDON

Certified Coach «Τhe Science of Well-Being & Happiness», YALE University

Certified Points of You (POY) Expert Trainer, Level 3 (L3), POY